Patentgruppens medarbejdere

Patentgruppen rådgiver om alt inden for IPR (Intellectual Property Rights), dvs. alt inden for patenter, brugsmodeller og designs.

Efter vores mening er opfinderne ikke de eneste, der skal være kreative og opfindsomme. Vores arbejde giver mest mening, hvis vi får lov at involvere os i virksomhedens problemstillinger i et nært samarbejde med opfindere, projektledere, direktører eller helt andre faggrupper. Omvendt står vores konsulenter ikke tilbage for at videregive viden, idet én af vores fornemmeste opgaver er at klæde kunderne på til at tage de rigtige beslutninger.

Find den rigtige medarbejder

SE MERE
Luk

Jørgen Møller

CEO, Partner, Patent Attorney, European Design Attorney Civilingeniør i svagstrøm  

Biografi

Jørgen startede i patentbranchen tilbage i 1993, hvor han arbejdede som sagsbehandler hos Patent og Varemærkestyrelsen og arbejdede efterfølgende på den anden side af bordet, som patentkonsulent. I 1998 grundlagde han Patentgruppen. Jørgen har et flair for at se og forfølge IPR muligheder. Han underviser i patentstrategi og om hvordan man kan få mest ud af sit IPR budget. Yderligere har Jørgen stor erfaring omkring sagsbehandling og muligheder i specielt US, EP og CN.

IP spidskompetencer

 • IPR-strategi
 • US-praksis
 • EPO-praksis med indsigelser/forsvar mod indsigelser/mundtlige forhandlinger
 • Patentansøgning/sagsbehandling
 • Patentering af software
 • Udarbejdelse af idé-kataloger
 • Analyser/indlæg (fx krænkelsesvurderinger, forsvar eller angreb, indsigelser eller retssager)
 • Beskyttelse af designs.

Tekniske spidskompetencer

 • Antenner og radar
 • Aviation
 • Fødevarer
 • Internetbaserede overførsler
 • IT / Software
 • Mikromekaniske systemer
 • Mobiltelefoni
 • Musikproduktion
 • Optik
 • Telekommunikation

Tekniske kompetencer

 • Akustik
 • Audioteknik
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Erik Drengsgaard

COO, Partner Cand.merc (datalogi) linkedin profil
SE MERE
Luk

Henrik Tuxen

Regnskabschef, Partner Akademimerkonom linkedin profil
SE MERE
Luk

Jens Jeppesen

Partner, European Patent and Design Attorney Elektroingeniør med speciale inden for software, datateknik og -kommunikation linkedin profil

Biografi

Jens startede i patentbranchen tilbage i 2002, han er god til at analysere og argumentere, han er pædagogisk og grundig. Jens har været kvalificeret European Patent Attorney siden 2008 og har derved mulighed for og erfaring med, at følge EP-sagerne igennem hele fasen, herunder ved interviews/mundtlige forhandlinger ved den Europæiske patentmyndighed (EPO). Derudover har Jens også et stærkt kendskab til amerikansk patentpraksis.

 

IP spidskompetencer

 • Patentansøgning/sagsbehandling
 • Analyser/indlæg (fx Krænkelsesvurderinger, forsvar eller angreb, indsigelser eller retssager)
 • EPO-praksis med indsigelser/forsvar mod indsigelser/mundtlige forhandlinger
 • Patentering af software
 • Udarbejdelse af idé-kataloger
 • Beskyttelse af designs

Tekniske spidskompetencer

 • Audio
 • Data-/Signalbehandling
 • IT / Software

Tekniske kompetencer

 • Akustik
 • Audio processering
 • Audiosignalanalyse
 • Client/server
 • D/A
 • Databaser
 • Databehandling
 • Dataindsamling
 • Datateknik
 • Digitalteknik
 • Elektronik
 • Forstærkerteknik
 • Høreapparatteknik
 • Køle-/kompressorstyring
 • Lokalisering / positionering / detektion
 • Motorbeskyttelse
 • Musikinstrumenter
 • Musikproduktion
 • Optisk detektion / analyse
 • Proces / automation
 • Sampling / A/D
 • Signalbehandling
 • Signaltransmission
 • Software
 • Solcelleteknik
 • Styring / regulering
 • Video/billed processering
 • Vindmølleteknik
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Søren Degn

Partner, European Patent Attorney Maskiningeniør med speciale i automatisering linkedin profil

Biografi

Søren startede i patentbranchen tilbage i 2004 og med sin store erfaring både inden for og uden for patentbranchen, er han god til at stille skarpt på de behov, der er i virksomhederne. Søren er grundig, metodisk og han er hurtig til at gennemskue komplicerede problemstillinger.

IP spidskompetencer

 • Udarbejdelse af patentansøgninger, herunder formulering af patentkrav, der kan give en solid dækning og samtidig har en god sandsynlighed for udstedelse
 • Freedom-to-operate (FTO) undersøgelser og krænkelsesvurderinger
 • Søgninger: nyhed, invalidering, FTO, etc.

Tekniske spidskompetencer

 • Mekaniske processer og fremgangsmåder
 • Redskaber og udstyr
 • Vindmølleteknologi
 • Værktøj

Tekniske kompetencer

 • Emballage og emballering
 • Hospitalsudstyr
 • Huse og udstyr hvor termodynamiske processer indgår
 • Landbrugsteknologi
 • Lejer og føringer samt udstyr
 • Lineære aktuatorer (pneumatiske hydrauliske og elektriske)
 • Procesautomatisering
 • Slagteriudstyr
 • Udstyr hvor lineære aktuatorer indgår
 • Udstyr og metoder til jordbehandling og -undersøgelse
 • Udstyr og processer til fødevareindustri
 • VVS teknologi
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Kaj Olesen

Partner, European Patent Attorney, European Design Attorney Civilingeniør med speciale inden for analog og digital regulerings- og styringsteknik linkedin profil

Biografi

Kaj startede i patentbranchen tilbage i 1984 som sagsbehandler/examiner ved Patent- og Varemærkestyrelsen /Danish Patent and Trademark Office og arbejdede efterfølgende på den anden side af bordet, som patentkonsulent i patentbureauer. Kaj er hurtig til at identificere kernen i selv komplekse problemstillinger, uden at det går ud over detaljen. Han er god til at se tingene fra opfinderens synsvinkel og til at få formidlet problematikker på en overskuelig måde. Kaj er kvalificeret European Patent Attorney og har en stor erfaring omkring interviews/mundtlige forhandlinger ved den Europæiske patentmyndighed (EPO).

 

IP spidskompetencer

 • EPO-praksis med indsigelser/forsvar mod indsigelser/mundtlige forhandlinger
 • Krænkelsesvurderinger
 • DK-praksis/brugsmodelrettigheder i praksis og  anvendelse.

Tekniske spidskompetencer

 • Automatiseret procesudstyr
 • Processtyring samt procesmåleudstyr
 • Stærkstrømsteknologi

Tekniske kompetencer

 • Automatisering - robotteknologi
 • Elektriske maskiner
 • Energitekniske systemer og komponenter dertil.
 • Home Automation mv.
 • Kraftværksteknologi
 • Landbrugsteknologi
 • Medicoelektronik og andet medicoudstyr
 • Roterende elektriske maskiner og styring heraf
 • Styrings- og fjernbetjeningssystemer til bygningsudstyr boliger
 • Styrings- og kontrolsystemer til motorkøretøjer
 • Vindmølleteknologi
 • Værktøj og måleudstyr
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Nicolaj Reuss Bjerre

European Patent Attorney Cand. Scient. i teknisk fysik med speciale i laserfysik linkedin profil

Biografi

Nicolaj startede i patentbranchen i 2007, først som trainee i Patentgruppen og derefter som patentkonsulent i 2010. I 2016 opnåede han autorisation som European Patent Attorney. Nicolaj formår at bevare overblikket over selv komplekse problemstillinger, uden at miste fokus på detaljen. Han er analytisk, struktureret og god til sit håndværk. 

IP spidskompetencer

 • Udarbejdelse af idé-kataloger
 • Patentansøgning/sagsbehandling
 • Overvågning, søgning og nyhedssøgning i forhold til konkurrenter og/eller teknologier
 • PG Explore

Tekniske spidskompetencer

 • Fødevareteknologi
 • Konfektureprodukter
 • Laserteknologi
 • Optik
 • Ultralydsteknologi

Tekniske kompetencer

 • Eksperimentel fysik
 • Emballering
 • EOR/olieudvinding
 • Fedtstoffer
 • Fiberoptik
 • Halvlederteknologi
 • Måleteknik
 • Nanoscience/overfladefysik
 • Tyggegummi
 • Ultralydsmålere
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Ulrich Gramstrup Bærentsen

European Patent Attorney, Certificeret Dansk Patentagent (CDPA) Elektroingeniør med speciale i automation og energiteknik. Elektriker linkedin profil

Biografi

Ulrich startede i patentbranchen tilbage i 2004, først som trainee i Patentgruppen og derefter som patentkonsulent i 2007. Igennem årene har Ulrich arbejdet med IPR både som patentkonsulent og som patentchef i en industrivirksomhed inden for vindindustrien. Ulrich har været ansvarlig for at udvikle et IPR setup i industrivirksomheden, hvor procedurerne muliggjorde auditering af det valgte IPR setup. Som patentchef har Ulrich blandt andet været ansvarlig for at opbygge og vedligeholde en anseelig patent-, design-, varemærke- og domæneportefølje, overvågning af konkurrenters rettigheder, øge fokus på IPR i organisationen på alle organisatoriske niveauer.  

 

IP spidskompetencer

 • Opbygning og administrering af en virksomheds IPR setup
 • Auditering af virksomheders IPR og IPR setup
 • Indsamle og klarlægge ideer der opstår i en virksomhed
 • Patentansøgning/sagsbehandling
 • Understøtte forretningsstrategien igennem IPR

Tekniske spidskompetencer

 • Automation
 • Datakommunikation i vindmøller og vindmølleparker
 • Kontrol af vindmøller
 • Kontrol og regulering
 • Monitorering af vindmøller og vindmølleparker
 • Opsamling af data omkring vindmøller og vindmølleparker
 • Simulering af vindmøller
 • Softwarekontrollerede applikationer
 • Stærkstrømsapplikationer
 • Transformere til vindmøller
 • Vindmølleteknologi
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Lene Nørby Nielsen

Patent Attorney Ph.D. i molekylær mikrobiologi. Cand.scient i biologi-bioteknologi linkedin profil

Biografi

Lene startede i Patentgruppen i 2017. Lene har en kandidatgrad i biologi-bioteknologi og en Ph.D. i molekylær mikrobiologi og proteinkemi og har arbejdet som post doc med bakteriel respons mod antimikrobielle stoffer og karakterisering af den mikrobielle tarmflora. Lene har en dyb hands-on erfaring i molekylære og biokemisk mikrobiologi samt brug af dyremodeller. Ydermere har Lene en bred viden inden for kemi.

 

IP spidskompetencer

 • Patentansøgning/sagsbehandling
 • Prior art søgning og analyser
 • FTO analyser

Tekniske spidskompetencer

 • Antibakterielle stoffer
 • Dyremodeller
 • Genteknologi
 • Immunkemiske metoder
 • Medicinsk- og fødevaremikrobiologi
 • Proteinekspression
 • Resistensbestemmelse
 • Sekventeringsmetoder

Tekniske kompetencer

 • Bioinformatik
 • Biokemi
 • Enzymologi
 • Immunologi
 • Proteinkemi
 • Vaccineudvikling
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Søren Birthin Schmidt

Patent Attorney Cand.scient i fysik med speciale i nanokatalyse linkedin profil

Biografi

Søren startede i Patentgruppen i 2017. Søren har en kandidatgrad i fysik fra Aarhus Universitet og har haft særligt fokus på materialefysik. I sine studier har Søren beskæftiget sig med atomare undersøgelser af nanostørrelse partikler til brug i industrielle afsvovlningskatalysatorer samt nye metoder til fremstilling af tyndfilm med tribologiske egenskaber. Søren har en bred viden indenfor fysik og nanoscience. 

 

IP spidskompetencer

 • Patentansøgning/sagsbehandling
 • Prior art søgning og analyser
 • FTO analyser

Tekniske spidskompetencer

 • Materialefysik
 • Nanoscience
 • Overfladefysik
 • Tribologi

Tekniske kompetencer

 • Halvlederteknologi
 • Hydro-afsvovlning
 • Physical Vapour Deposition
 • Røntgendiffraktion
 • Skanning Elektron Mikroskopi
 • Skanning Tunnel Mikroskopi
 • Uorganisk kemi
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Afrim Berisha

Patent Attorney Civilingeniør i mekanik linkedin profil

Biografi

Afrim startede i Patentgruppen tilbage i 2017 som trainee og er efterfølgende blevet ansat som patentkonsulent i Patentgruppen. Afrim har en kandidatgrad i mekanik fra Aarhus Universitet og har haft særlig fokus på udmattelsesanalyse, brudmekanik og styrkelære. Afrim har en bred viden og forståelse indenfor det maskintekniske område. 

 

IP spidskompetencer

 • Patentansøgning/sagsbehandling
 • Prior art søgning og analyser
 • Krænkelsesanalyser
 • FTO analyser

Tekniske spidskompetencer

 • Brudmekanik
 • Fluidmekanik
 • Forbrændingsmotorer
 • Materiale- og styrkelære
 • Offshore konstruktioner
 • Termodynamik
 • Udmattelsesanalyse

Tekniske kompetencer

 • Dynamik
 • Finite Element Analyse
 • Kompositmaterialer
 • Mekaniske vibrationer
 • Numerisk dynamik
 • Numerisk fluid dynamik
 • Varmetransmission
Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Gitte Lambæk Rasmussen

Patentadministrator linkedin profil

B.A. i Erhvervssprog (engelsk og tysk)

SE MERE
Luk

Christiane Beck

Patentadministrator linkedin profil

B.A. i Erhvervssprog (engelsk og fransk)

SE MERE
Luk

Mette Wolf Gammelby

Patent- og designadministrator linkedin profil

B.A. i Erhvervssprog (engelsk og fransk)

SE MERE
Luk

Anita Juelsgaard Vang

Patentadministrator linkedin profil

Cand.ling.merc. (Engelsk)

BA i Erhvervssprog (Engelsk og Tysk)

SE MERE
Luk

Mette Skovmann

Patentadministrator linkedin profil

B.A. i Erhvervssprog (Engelsk og Spansk)

Tekniske spidskompetencer

Tekniske kompetencer

Se alle kompetencer
SE MERE
Luk

Pia Franck Jørgensen

Patentadministrator - årsafgifter linkedin profil
SE MERE
Luk

Louise Pedersen

Receptionist