Lær at forholde dig til konkurrenters patentrettigheder


Beskrivelse
Formålet med seminaret er, at deltagerne bliver i stand til at udforme en strategi for, hvordan virksomheden skal forholde sig til konkurrenters patentrettigheder, dels for at kunne kikke konkurrenterne i kortene, og dels for at forebygge konflikter med disse rettigheder.

Seminaret er delt op i to afdelinger af hver en dags længde. Den første dag handler om patentet som rettighed, om mulighederne for ugyldiggørelse af patentrettigheder samt om overvågning af rettigheder, mens den anden dag handler om retshåndshævelse i Danmark og i udlandet samt strategier.

Varighed: To dage.

Forslag til program

Dag 1

 1. Præsentation af seminaret og introduktion til dagen.
 2. Fra patentansøgning til retssag.
  a. Forløb for en patentansøgning.
  b. Sådan læser man et patentskrift.
  c. Patentets beskyttelsesomfang.
  d. Hvilke sanktionsmuligheder giver en patentansøgning og
      et patent over for andre.
 3. Frokost.
 4. Ugyldiggørelse af patent.
  a. Indsigelse mod et europæisk patent.
  b. Indsigelse og administrativ omprøvning af patent
      i Danmark.
  c. Ugyldiggørelse i udlandet.
 5. Informationssøgning.
  a. Overvågning af konkurrenters nye rettigheder.
  b. Statusovervågning.
  c. Vurdering af patentansøgningers mulige styrke.
 6. Strategiske tiltag.
  a. Invent-around.
  b. Patent-mapping og strategisk patentering for at
      opnå licens.
  c. Osv.
 7. Afslutning.


Dag 2

 1. Introduktion til dagen.
 2. Retshåndhævelse i Danmark.
  a. Fogedforbud og justifikationssag.
  b. Krænkelsesretssag.
  c. Sanktioner - forbud, erstatning og godtgørelse.
  d. Anerkendelsessøgsmål.
 3. Retshåndhævelse i udlandet.
  a. Tyskland.
  b. USA.
 4. Frokost.
 5. Udformning af samlet strategi.
  a. Udformning af patentpolitik.
  b. Organisation og procedure.
 6. Opsamling på seminaret.
 7. Afslutning.

Sted
Dette kursus afholdes som udgangspunkt hos Patentgruppen i Århus, da der vil være flere af Patentgruppens konsulenter involveret som kursusholdere. Hvis der er mange deltagere kan kurset - om ønsket - afholdes i virksomheden.

Vejledende pris
Ved afholdelse af kurset med én enkelt deltager er prisen DKK 19.900,- ekskl. moms og inkl forplejning. Kontakt os for et tilbud, hvis I er flere deltagere.

Lad os kontakte dig

Patentgruppen rådgiver om alt inden for IPR (Intellectual Property Rights), dvs. alt inden for patenter, brugsmodeller og design. Med andre ord hjælper vi dig med at sikre din forretning og din udvikling igennem IPR.

Eller send os en e-mail på denne adresse: