Få en langvarig designbeskyttelse med Patentgruppen


Hvis du har et design som har et unik eller på anden måde individuelt design, kan det være god idé at søge om designbeskyttelse el. designregistrering. På denne måde sikrer du at dit design ikke kan kopieres eller efterlignes af andre uden at det giver et retsligt efterspil for deres vedkommende.

 

Varigheden for ens designbeskyttelse varierer alt afhængig af hvor mange gange denne fornyes. Som i mange andre lande, betaler man hvert 5. år en fornyelsesafgift for at sikre sin designbeskyttelse til sit design. En designbeskyttelse kan fornyes op til 4 gange, dvs. den maksimale gyldighedsperiode kan være 25 år. Man opnår altså en længere gyldighedsperiode ved at søge om designbeskyttelse modsat patent, dog mod betaling af førnævnte fornyelsesafgift. Dog skal man være opmærksom på at den maksimale gyldighedsperiode kan variere fra land til land.

 

I forbindelse med ansøgningen om designbeskyttelse skal designet været tydeligt afbildet i ansøgningen, enten i form af fotografier eller tegninger samt påvist på en neutral baggrund. Her vil Patentgruppen også allerede tidligt i sin rådgivning af den danske ansøgning fokusere på at imødekomme eventuelle problemer i forbindelse med designregistreringen i udlandet. Derudover er det muligt med en designansøgning at registrere designet af mere end ét produkt eller forskellige udgaver af denne såfremt de hører inden for samme designklasse fx en telefon og tilhørende mobilbatteri, en kniv og gaffel til tallerkendesign eller lignende. Dette kaldes for en samregistrering.

 

Betingelser til designbeskyttelse

For at kunne lave en designbeskyttelse (designregistrering) skal ens design opfylde en række betingelser. Det skal for det første være nyt og adskille sig markant fra andre designs, dvs. udvise et helt andet helhedsindtryk. Dette betyder at designet ikke behøver at have et særligt kunstnerisk særpræg for at kunne blive designregistreret. Husk dog at designet ikke må have været offentliggjort på det tidspunkt ansøgningen indleveres. Dog eksisterer der en nyhedsskånefrist på 12 måneder, som betyder at såfremt ansøgeren eller designeren selv har offentliggjort sit design, har vedkommende indtil 12 måneder herefter til få en designbeskyttelse.

 

Kontakt derfor allerede Patentgruppen i dag på tlf. 86 19 20 00, og hør mere om hvordan vi kan sikre netop dit design mod at blive kopieret eller efterlignet.  

Lad os kontakte dig

Patentgruppen rådgiver om alt inden for IPR (Intellectual Property Rights), dvs. alt inden for patenter, brugsmodeller og design. Med andre ord hjælper vi dig med at sikre din forretning og din udvikling igennem IPR.

Eller send os en e-mail på denne adresse: